Christian Bakke har sendt meg dette spillet av Lars Arthur Johansen fra NM PAR. Her følger Chrstians egne ord:

 

Aktuelt hadde det vært bedre å passe ned 1kl, da det med beste motspill var 2 beit og 200, men Glenn valgte å doble, og da ble Lars Arthur spillende i 1NT. Vest spilte ut hjerter ess, konge og ny hjerter til damen. Kløver til damen tok stikket, og nå var det viktig å godspille ruteren før kløveren. Ruter konge ble spilt, og det spiller ingen rolle når vest stikker med esset. Han kan ta for det 13. hjerterstikket (spillefører kastet spar) og fri seg med en minor, men da tok Lars Arthur ruterstikkene og kløveress og fridde seg med en kløver i posisjonen til høyre.

 

Nå ble vest innspilt og måtte spille spar fra kongen. LA får nå et valg i spar, men vest har vist 3433 fordeling, AK i hjerter, A i ruter og KJ i kløver = 15 poeng, så med spar knekt og ikke kongen ville han åpnet 1NT. Derfor tok LA for damen og 8 stikk. Godspiller han kløveren først, kan vest inne på ruteress fri seg med en ruter, og må da få et sparstikk til slutt.

 

Forskjellen på 7 og 8 stikk var nesten 30 poeng, da flere bare hadde hentet 1 beit i 1kl. For å holde nede på 7 stikk måtte vest ha skiftet spar i stikk 2 (eller 3), men av de 4 som spilte 1NT i syd med hjerter ess ut, var det kun Lars Arthur som fikk 8 stikk, og jeg tror ikke alle de andre (hvis noen) fikk sparskift i stikk 2.

 

NM PAR ble en fin reise med fornøyde deltagere.

 

Jeg har gjort en liten oppsummering av NM PAR , tallenes tale er ganske klar:

Det ble tatt færre stikk som spillefører pr spill i 2016 enn i 2015!

 

I 2015 var gjennomsnittlig antall stikk pr spill 9,2, i år ble det «bare» tatt 9,06. Det betyr at hvert makkerpar i snitt fikk 21,5 stikk mindre enn i forrige NM! I 2014 var gjennomsnittlig antall stikk pr spill på hele 9,37!

 

Fra 11-13 % av sluttkontraktene i NM PAR er doblet!

 

Her følger noen statistiske skråblikk hvor vi kan se hvordan turneringene gikk.

 

Trykk på bildet til høyre så ser du hele rapporten.

 

Oberst Johannes Brun var grunnleggeren av Norsk Bridgeforbund. Han var også en av grunnleggerne for the International Bridgefederation i 1933.

 

I EM 1933 var Johannes Brun spiller på det norske laget som endte på 5. plass. Men dette spillet ble en klassiker det snakkes om enda!

 

Brun satt i SYD og ble spillefører i 4♥, det var faktisk samme kontrakt ved samtlige bord i EM på dette spillet og Brun var den eneste som vant 10 stikk!

 

Vest startet motspillet med ruter konge, øst fulgte med damen. I neste stikk fulgte hjerter til østs ess fulgt av ny hjerter.

Hvordan tror du Brun vant kontrakten?

 

Brun vant med kongen på hånden og trakk trumfen med en runde til, øst fulgte 3 ganger.

 

Nå spilte Brun spar til ess, fulgt av spar konge og spar til trumf. kløver til esset ble så fulgt av spar fra blindemann.

Øst fulgte med damen og nå kastet Brun en ruter fra hånden!

 

Dermed var øst innspillt, han hadde bare kløver igjen og måtte spille inn blindemann på kløver ess for å hente den godspilte spar 6!

 

Det var nok en deilig hjemgang for Brun og ett spill vi kan lære av den dag i dag.

 

Fra POS Minneturnering har jeg hentet dette spillet som ga et overraskende utfall. Som vi ser er det 12 stikk i NT for ØV, men ved to av bordene i turneringen gikk SYD innpå med 2♥ over østs 1NT åpning. Det skulle vise seg å bli en svært dyr affære da kontrakten ble doblet.

 

Et perfekt motspill holder spillefører nede på 1 stikk, men det kan fort glippe og gi spillefører ett ekstra. 6 eller 7 beit er uansett rimelig dyrt!

 

Vicky Chediack – Ranja Sivertsvik viste ingen nåde da de fikk innmelding fra syd etter åpningen 1nt. 2♥ doblet ble holdt nede på 1 stikk for 1700 i score.

 

Ikke så rart jentene smiler på billdet til høyre fra premieutdelingen?

 

 

2♦ i åpning var EKRENS, det lover 3-10 poeng og minst 4-4 i major. Roald i syd meldte naturlig 3♠ og da øst kom tilbake med 3NT var Roald ikke sikker på hvem som stampet over hvem. Han håpet 4♠ iallefall kunne være en stamp hvis 3NT ga hjemgang , et naturlig meldevalg må vi kunne si!

 

Kløver i utspill fra vest var ikke blink, den løp til kongen hos øst og esset hos syd. Trumf til damen vant øst med esset og spilte ny kløver som løp til blindemanns knekt. Ruter fra nord vant øst med esset for så å spille hjerter konge til blindemanns ess.

 

Ruter gikk så til kongen før spar ble vunnet av vests konge. Hjerter i neste stikk ble trumfet på hånden før trumf til knekten fullførte uttrumfingen.

 

Nå ga kløverstikkene hjemgang og selvsagt en suveren topp på spillet.

 

Ser du hvor mange beit Roald måtte notert med hjerter i utspill? Utspillet vinnes med esset og nå må kløverfinessen tas, øst legger lavt. Nå følger ruter som øst vinner med esset og spiller hjerter til trumf hos syd. Spar til damen vinner øst med esset før han spiller mer hjerter til trumf hos syd. Neste spar vinner vest, han henter hjerterstikket og frir seg med ruter til syds konge, eller kløver til øst konge og syds ess. Nå har syd kun kløver igjen om må gi vest stjeling på spar 10 for 2 beit!

 

Helge og Roald Mæsel pleier å vinne medaljer i NM PAR, da det ikke ble NM i år vant de like greit POS Minneturnering!

NM PAR var gøy, her kan dere se bulletiner eller sløse noen minutter i historikk og spill på bloggen fra NM.