Det nærmer seg ferietid, derfor blir det stille her på siden fremover.

 

 

Takk til dere som har svart på spørreundersøkelsen rundt arbeidet med etiske retningslinjer. Jeg har nå tatt ut sluttrapport og sendt til NBF for analyse. Skulle noen ha kommentarer de ikke rakk å supplere anbefaler jeg et besøk på www.bridge.no

 

Bildet til høyre er fra idylliske SKOTTEVIK, rett vest for Kristiansand. En tur dit kombinert med et måltid på BRYGGA RESTAURANT er å anbefale.

 

God sommer!

 

Spørreundersøkelsen om Retningslinjer for Etikk ved bridgebordet har kommet godt igang.

 

Etter 1 dag har vi fått 55 svar, 1 kritisk epost og masse positive tilbakemeldinger. Husk at dette er litt nybrottarbeid, det er ingen som eier sannheten så vi er avhengig av at dere bidrar med kommentarer og svar.

 

du kan ikke lengre svare på undersøkelsen

EM er i gang ….

 

Det åpne laget fikk drømmestarten med 20-0 i første kamp mot et svakt Kypros.

 

Nå er det BBO mot ISRAEL i andre kamp og mot SVERIGE i fjerde kamp. Det er ingen grunn til å se på fotball EM, her er det BBO som gir underholdningen.

Damene spiller en parturnering over 3 dager, med kvalifisering torsdag og fredag fulgt av finale på lørdag. På søndag begynner så selve lag-mesterskapet for både dame og veteran-klassen.

 

Bildet til høyre er hentet fra arrangøres hjemmeside. Her ser vi hvordan bridgen har blitt etter at juksemakerne er plukket ut. Det ser da rett så koselig ut!

 

 

Følg resultatene HER

 

EM I Bridge

 

Starter i morgen, Torsdag 16 juni.

Norge stiller med sterke lag i alle 3 klasser (åpent, damer og veteran). Det er vel på tide med norsk medalje igjen så da krysser vi fingrene.

 

EM spilles i år som en «alle mot alle» turnering hvor den med flest poeng til slutt er Europamester.

 

Les mer på mesterskapets hjemmeside HER

 

Jeg har prøvd meg på å tippe resultat i Norges kamper slik at vi kan ende opp på en poengsum god nok for medalje.

 

Mitt resultatbudsjett for medalje kan dere lese lengre nede på siden. Jeg tror man må opp på 12-tallet i snittscore.

Systemutviklingen er et nødvendig onde for en bridgespiller med begrenset tid til vår fantastiske hobby. Jeg ser de beste makkerpar har avtaler i flere posisjoner og utvider stadig disse etter hvert som de tråkker over ukjent terreng i meldingene.

 

Dette spillet synes jeg kan være et godt eksempel på at man kanskje kunne løst meldeproblemet på en bedre måte.

 

Jeg satt SYD i rød mot hvit sone og hørte øst åpne 3♦. Hva er din melding på disse kortene?

 

Først tenker vi selvsagt at et hopp til 4♠ er bra, men når vi ser nærmere på kortene så trenger ikke makker ha så veldig mye før vi har spill for slem, noen et hopp til 4♠ vil ta helt vekk. Da står det vel bare en melding tilbake, opplysende dobling. Dette fulgt av 4♠ må vise omtrent en slik hånd hvor man har utgang på styrke og ikke bare mange trumf.

 

Som tenkt så gjort, derfor doblet jeg. Dessverre for meg gikk det pass rundt!

 

Som vi ser av kortene til høyre var det ikke særlig lurt, etter spar ess i utspill ble det bare 1 beit og 100 fattige poeng til oss i et spill hvor alle andre hentet 650 i 4♠.

 

 

 

Så tilbake til systemutviklingen, kunne jeg løst problemet på en annen måte? Jeg vet noen spiller 4♣ som en konvensjonell melding etter at motparten åpner på 3-trinnet. 4♣ viser krav til utgang med en enseter. Altså en hånd som er for sterk til å hoppe direkte til utgang med, men samtidig ikke egner seg til opplysende dobling. Makker svarer 4♦ hvorpå du melder utgang i den fargen du har. Enkelt og greit, samtidig holder vi sjanse opp for å melde slem de gangene det kan være.

Karl Olav Hansen har sendt meg en hyggelig rapport fra helgens juniorsamling på Rosfjord i Lyngdal.

 

23 juniorspillere i alderen 10-17 år fra Rogaland og Vest Agder hadde tatt turen.

 

Les hele rapporten HER

 

Asbjørn Kindsbekken har jeg skrytt av tidligere. I dag var det venstrehåndsarbeid for Asbjørn i en treningskamp, men kanskje spillet kan være til fin læring for de som enda ikke ha nådd opp til elitenivå.

 

Asbjørn ble som vi ser av meldingene spillefører i 2♠. Etter trumf i utspill fra vest var ikke hjemgang noen problem da han ser 5 stikk i trumf samt 3 ess for 8 sikre stikk. Men man skal vel aldri være fornøyd hvis det er mulighet for flere stikk?

 

Asbjørn stakk østs trumf dame med esset, tok ut trumfen med knekten fra hånden fulgt av hjerter ess og ny hjerter. Øst vant med hjerter knekt og vridde kløver som Asbjørn la liten på. Neste kløver stakk han med esset. Før spar til kongen ble fulgt av hjerter til trumf på hånden.

 

Nå var eliminasjonen gjennomført og posisjonen ser vi til høyre idet Asbjørn fridde seg med kløver. Vest kom inn, men måtte nå spille ruter fra damen som ble sluppet til kongen hos øst. Men da var kn10 på hånden god nok til å fange vests ruter dame på hjemveien.

 

Hadde Asbjørn spilt ruter selv ville det ikke gitt mer enn stikk for esset.

 

Idag tar vi turen til motspillets kunst. Spillet er publisert av Mike Lawrence og viser et poeng mange kanskje ikke tenker på. Du sitter øst i rød mot hvit sone og meldingene ser vi bringer nord som spillefører i 5♠ doblet. Hånden din er kjedelig, men her må vi være våkne.

 

Makker starter motspillet med ruter ess, vi legger svakhet med åtteren. I neste stikke overrasker makker oss med å vri kløver til blindemanns ess. Kan vi trekke noen konklusjoner av dette motspillet og meldingsforløpet? Makker må vel ha en rimelig solid hjerterfarge og fin fordeling som hopper til 4♥ for egen maskin i rød sone. Når han vrir kløver (som opplagt må være singleton) har makker helt sikkert kontroll på spillet, det betyr trumf ess. Alt annet ville vært vanvittig risikofylt. Makker er rett og slett ute etter en stjeling i kløver. Det betyr at han vil lete etter inntak hos oss. Inntak kan kun komme i hjerter, så her må vi være nøyaktig i kommunikasjonen når kortene skal legges.

 

I neste stikk følger spar konge fra blindemann som vinner stikket. Så følger spar knekt, hva skal vi kaste fra vår hånd for å si fra om hjerter dame?

 

Her er det logikken blir satt på prøve. Risikoen er selvsagt at makker underspiller hjerter ess og spillefører får for kongen. Men er det mulig å diffrensiere kastene slik at vi skiller på E/K eller dame i hjerter?

Logikken er ganske enkel. Styrkekast i hjerter (liten) viser Ess eller Konge. Svakhetskast i hjerter (høy) benekter noe i fargen, mens vi ved å kaste et nøytralt kort i en annen farge (feks ruter) indikerer damen i hjerter.

 

Og ganske riktig, vi kaster en ruter. Makker følger lett opp med ruter konge fulgt av liten hjerter, vi legger damen og heldigvis holder den stikk. Nå spiller vi kløver til makkers siste trumf.

 

Som vi ser av hele spillet ble det 3 beit og 500, ikke fulgt så mye som utgang ville gitt, men vi hentet maks da motparten var flink og stampet mot vår utgang.

 

Vanskelig, men likevel så lett! Det er slike motspill som skiller de beste fra de nest beste!

Benito Garozzo var en dominant spiller på 60-70 tallet med et ti-talls mesterskap i beltet som en av de sentrale spillerne på «The Blue Team» (Italias landslag).

 

Fra en treningskamp på BBO har jeg lånt dette spillet hvor Garozzo (vel passert 80 år) dessverre ble blindemann og en polsk toppspiller ikke leverte varene som spillefører.

 

Som vi ser av meldingene gikk det litt voldsomt for seg og den polske toppspilleren skulle imponere sin gamle mester som spillefører. Dessverre var det bare 12 toppstikk, det siste måtte komme av en skvis. Men hva er muligheten for at det skjer?

 

Ruter i utspill ble trumfet høyt på hånden før en liten spar gikk til blindemanns åtter (vest kastet ruter), ny ruter ble trumfet og nok en trumf gikk til blindemanns nier. Ruter ble igjen trumfet og øst kastet en kløver.

Nå var fordelingen begynt å blinke seg ut, øst hadde ingen spar og 7-kort ruter. Ettersom han åpnet med 5♦ kan vi kanskje ha en mistanke om at fordelingen 7420. Hvis sidefargen er i kløver kaster øst «bak» blindemann og vi får ikke til noe skvis, men hva om sidefargen er hjerter?

 

Den Polske toppspilleren tok sine sparstikk og kastet blindemanns hjerter, da ble det beit. Men var det ikke en bedre løsning her?

Hva med å ta for E K i kløver så spille trumfen til bunns. Hvis vest holder kløveren blir det en automatisk 2-sidig skvis.

 

Posisjonen ser vi til høyre idet syd tar sin siste trumf. Vest må kaste hjerter for å holde kløveren, og da kan blindemann avse kløveren. Øst derimot sitter alene med å stoppe de røde og må velge i hvilken farge spilleførers 13 stikk skal komme!

 

 

 

Skvis blir ikke enklere enn dette, selv om det er for alle 13 stikkene!

Terje Lie er en av norges sterkeste bridgespillere. Dette spillet har jeg tatt fra en treningskamp for VESTFOLDs 1-divisjonslag.

 

Terje ble som SYD spillefører i 4♥ etter at øst hadde vært frempå med en opplysende dobling. Ruter knekt i utspill vant blindemann med esset.

 

Hva er så ditt neste trekk?

 

Vi kan ta finesse både i spar, hjerter og kløver. Men hva er beste odds? Terje utnytte opplysningene fra meldingsforløpet og utspillet på beste vis da han nok tenkte at med singleton i kløver ville vest valgt det som utspill, altså er det odds for 2-2 i kløver hos motparten ettersom nord-syd disponerere 9 tilsammen. Øst som har doblet opplysende er favoritt til å ha de fleste poengene, derfor er det gode muligheter for å treffe kløver ess hos øst.

 

Som tenkt så gjort spite Terje kløver i stikk 2. Øst gikk opp på esset og fridde seg med ruter konge. Terje trumfet, og nå gikk resten av stikkene raskt med EK i trumf, kløver konge, hjerter 9 til 10. kløveren fra topp med avkast av en liten spar og spar fra bordet. Øst kunne ta for spar ess, men de to siste gikk til Terje med trumf og spar konge.

 

Er man litt unøyaktig tidligere i spillet og velger feil finesse blir det fort å notere beit!

 

Det er ikke i hver turnering motparten velger utgangskontrakt i en farge du har 7-kort!

 

Per Knutsen fikk den gleden fra en turnering forleden. 2 ♥ var svake to og resten av meldingene var ganske naturlige. Per tråkket til med 4♥, selv om den aktuelt ville gått sine beit var det en fair sjanse. Syd kom i press og valgte, ikke unaturlig, 4♠. Det var ikke lett for nord å si annet enn pass og nå var Per i søkelyset nok en gang.

 

Per skjønte at motparten måtte ha en bedre sluttkontrakt og sa seg fornøyd med udoblete beiter, derfor passet han selv om han viste kontrakten ville gå beit.

 

Slik kortene sitter var det lurt, 5♣ gir hjemgang for Nord-Syd, og jeg vil tro det kommer en flukt om Per dobler 4♠.

 

4 sonebeiter ga massevis av imp da utgangsscore var vanlig hos motparten. Aktuelt hadde flere spilt 4♠ doblet på Per sine kort!

Neste gang passer du også når du er fornøyd med sluttkontrakten og det ligger en fluktrute i luften.

 

Calle Knutsen er en av Vest-Agders dyktige spillere med erfaring fra NM finaler og 2 divisjon. Dette spillet er hentet fra helgens 100-års jubileum for søskenparet Roy og Jorunn Olsen.

 

Calle ble spillefører som SYD i 4♠ etter en ukomplisert meldingsforløp.

 

Motspillet startet noe uheldig med spar som løp til damen og kongen. Calle tok ut trumfen i tre runder før hjerter 10 løp rundt til damen hos vest.

 

Kløver i neste stikk vant Calle med blindemanns knekt før han kastet en ruter på kløver ess. Hjerter til nieren gikk fint. Nå var det «lett» for en spiller av Calles format å se den 2-sidige skvisen som ville treffe øst-vest.

 

Calle tok trumfstikkene og posisjonen ser vi til høyre før den siste ble spilt

 

Vest måtte kaste ruter da calle spilte sin siste spar, blindemann kunne avse kløver dame og nå var øst fanget. Hjerter gir spillefører stikk for knekt og ruter gir blindemann stikk for E 8 i ruter.

 

Sterke kløversystemer ser jeg er på vei tilbake etter noen år i skyggen av de såkalte naturlige meldesystemene.

 

Jeg er under opplæring i Sterk kløver og kan ikke se at det står noen tilbake for de andre systemene jeg kjenner til. Det vi ofte hører er at det «bare» er å melde inn mot sterk kløver så får de problemer. På dette spillet fra en treningskveld ble det alt annet enn problemer da motparten var aktiv i meldingene.

 

Min 1♣ viste 16+, alle fordelinger. 1♠ var naturlig og pass fra syd var 6-8, benekter 5-kort ♥. Øst hoppet til 3♠ som en sperremelding og nå satt jeg der med en vanskelig melding.

 

Hvis ØV har vært ærlige har de minst 5-4 tilpass i spar, det gir makker maksimalt en spar. Med 5 eller flere hjerter ville han meldt fargen slik at han maksimalt har 4-kort hjerter. Det betyr minst 8-kort i minor og tilpass til mine farger.

 

Hvordan skal vi så formidle dette til makker? Jeg bestemte meg for at vi måtte ha spill for slem og valgte 4NT som vel må be makker om velge minorfarge. Da Ulf valgte 5 ♣ løftet jeg denne til 6♣.

 

Som vi ser av alle kortene til høyre var det blink, godt hjulpet av de aktive meldingene til motparten!

 

Etter halvspilt sistekamp i NM Har Heimdal seieren i bankboksen. De må tape andre halvrunde mot Sørreisa med 90 imp, selvsagt mulig men bare i teorien.

 

Livgård - Aa - Grøtheim - Molberg - Austberg - Berg har levert en imponerende rekke av seire i NM og gullmedaljen er svært fortjent. Jeg har også latt meg imponere av Førde som har hamlet opp med mer merriterte spillere. Hamar er finalens skuffelse som jeg trodde ville utfordre Heimdal og iallefall ta med seg en medalje hjem. Jeg er også litt skuffet over Sørreisa som ikke har klart å hente frem de kvalitetene vi vet laget besitter.

 

Alt i alt har det vært en fin NM finale, litt nevekamp om plasseringene og en finale hvor alle slår alle er gøy for publikum. Gratulerere til Nøtterøy med vel gjennomført finale og gratulerer til medaljørene.

 

Espen Ringdal Andersen er bulletinredaktør i årets NM for Lag. Jeg setter stor pris på de fyldige bulletinene da jeg ikke har fått fulgt NM i sommerevarmen. Bulletin til frokost med gode spill og lesestoff treffer iallefall meg godt.

 

Da jeg ikke har fått sett på kampene selv har jeg sjålet ett spill fra bulletinen, det er referert av Knut Kjærnsrød. Hovedpersonen er Jan Tore Berg, som sammen med makker Per Erik Austberg har vært det sterkeste makkerparet i NM.

 

Ruter i utspill gikk til kongen hos øst som fortsatte med ny ruter til esset i vest. Neste ruter vant Jan Tore på hånden. Han fulgte nå opp med liten hjerter som løp til østs tier, hjerter dame var fortsettelsen til kongen hos Syd.

 

Nå tok Jan Tore også for hjerter ess, øst følge seg litt presset og kastet spar 10. Når ruter dame så fulgte var øst enda mer presset og lot spar konge gå fra hånden (han tenkte nok at Jan Tore etter meldingene måtte ha fordelingen 0-4-4-5).

 

Jan Tore «grep» sjansen og tok for spar dame fulgt av E K i kløver. Posisjonen ser vi til høyre.

 

Den ble elegant løst med å spille hjerter til knekten hos vest. Han måtte så avslutte fra kn 7 i spar opp i blindemanns E 8 for hjemgang!

 

Selv om motspillet ikke var blink synes jeg slike spill er morsomme. Det å utnytte muligheten en feil fra motparten byr på er viktig og det som skiller i medaljekampen.

 

NM LAG er godt igang på Nøtterøy.

 

Familien Helness kom godt igang i første kamp, det samme gjorde begge Heimdalslagene. Alt ser ut til å bli akkurat så spennende som vi håper. Følg kampene på BBO og send gjerne en mail om dere ser et fint spill eller to!

 

RESULTAT

 

Hjemmeside

 

Boye og Espen leverte varene i Kina og vant provinsmesterskapets 3. divisjon.

 

Det betyr at gutta neste gang får prøvd seg på Kinesisk 2 divisjon!

 

Litt komisk at ett av verdens sterkeste makkerpar hentes inn til å sikre opprykk fra 3 divisjon, men det kan være Kina har regler om at man ikke bare kan hoppe inn på øverste nivå.

 

 

sånn ser lykkelige vinnere ut i Kina, jeg har desverre ikke all info men antar dette er lagets spillere samlet.

Jeg er med i NBFs arbeid for å øke fokus på etikk og sportmansship ved bridgebordet.

 

Vi ønsker tilbakemelding fra bridgespillere i alle lag. Det er like viktig for oss å finne ut hva den menige klubbspiller tenker som hva elitespillerne mener.

 

 

 

Til høyre ser dere en Hilsen fra NBF v/Generalsekretær Allan Livgård. Nedenfor finner dere link til spørreundersøkelsen som vil være åpen en tid fremover.

 

Link til undersøkelsen vil være «toppsak» her på Kvangraven.no en tid fremover så se for oppdateringer lengre nede på siden.

 

Svar på undersøkelsen HER

 

Fra NBF v/Generalsekretær Allan Livgård:

 

Det siste års hendelser i den internasjonal bridgeverden, hvor noen av verdens beste par etterprøves for juks og uetisk spill, har synliggjort viktigheten av at man setter bridgeetikk på dagsorden.

 

Norsk Bridgeforbund ønsker å være et eksempel til etterfølgelse og styret har derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Boye Brogeland, Nils Kvangraven, Tormod Røren og Allan Livgård. Arbeidsgruppen får i mandat å lage et forslag til etiske retningslinjer som styret på sitt augustmøte vil jobbe videre med.

 

Den endelige målsetningen med denne prosessen er at Norsk Bridgeforbund får et sett med etiske retningslinjer våre klubb-, turnerings- og landslagsspillere skal søke å identifisere seg med når man spiller bridge.

 

For at arbeidsgruppen skal få noen innspill å jobbe videre med håper vi at alle bridgespillere kan ta seg tid til å besvare en kort spørreundersøkelse.

 

På forhånd takk for hjelpen

Boye og Espen vant Round Robin i Kina.

 

Resultatservicen er ikke til å klage på, se link HER

 

Etter sigene er det en del av gamet i Kina at lag/par som ikke er i posisjon til å kvalle før siste runde kan være litt vel rundhåndet hvis de møter venner.

 

Nå venter semifinale, den starter kl 03:30 norsk tid. Måtte det bli opprykk til 2 divisjon for våre gutter!

Et par klipp fra de siste hendelser i bridgeverdene

 

  • Fantunes har hatt sin første høring/appell i Italia (fredag), her lanserte IBF en teori om enda et signal (holder kortet på skrå) i motspill. Partene har fått ekstra tid til å vurdere bevisene og mer detaljert dokumentasjon om det påståtte signalet blir lagt frem senere.

 

  • Lotan Fischer gleder seg til å bli frikjent fra beskyldningene om juks sier han i et intervju fra februar som du kan lese HER. I mellomtiden bruker han tiden til blant annet å dyrke sin andre hobby som er håndball. Han er autorisert internasjonal håndball-dommer!

 

  • Brogeland-Lindqvist har sin første arbeidsøkt i Kina denne uken. De er leid inn til å spille for PD TIMES, deres kinesiske sponsor. Da jeg snakket med Boye var han litt usikker på hva de faktisk skulle spille, men etter litt bakgrunnssjekk viste det seg å være et provinsmesterskap over 3 divisjoner. Gutta spiller i den LAVESTE divisjonen hvor det er 16 lag og de 3 beste rykker opp. Nivået er etter sigende så bra at det ikke er helt opplagt å rykke opp! Mye tyder på at Kina kan bli det nye markedet for profesjonelle bridgespillere. Jeg deler resultatlink så jeg finner en, foreløpig har jeg bare funnet sider med # & § # eller lignende tegn på.

 

  • Bocchi-Madala har av personlige årsaker takket nei til landslagsspill for Italia Om det er motspills signalene som ikke sitter like godt lengre eller andre årsaker vet ikke jeg, men det virker rart at man ikke bryr seg om å spille EM/VM lengre. I mellomtiden kan dere lese hva Bocchi tar opp i sin spalte på NeapolianClub HER (fra 2012 og fremover)

 

Brogeland-Lindqvist varmer opp til EM med kinesisk-provins 3 divisjon!

Neste sesong blir krevende, men spennende. Jeg var usikker om det ble spill i øverste divisjon etter at jeg og Terje avsluttet makkerskapet. Men så ville tilfeldighetene til at jeg istedet blir å spille med en verdensmester! Ulf Tundal hadde tenkt det samme som meg da han og Glenn Grøtheim avsluttet sitt 10 år lange samarbeid. Men da lagkameratene på Møre manglet et makkerpar spurte de om ikke vi kunne spille sammen. Så da prøver vi om vi klarer å samle krefter til å kjempe i 1 divisjon.

 

Ulf har sammen med Glenn Grøtheim utviklet et presist meldesystem basert på sterk kløver. Så da er vel min sommerferie avklart med systemkompendiet under armen blir det lekselesing.

 

Fra en treningsøkt kom dette spillet hvor systemet ga en fin gevinst. Du kan prøve å melde kortene med din faste makker, det er ikke lett å finne ut av.

 

Hos oss var 1nt krav til utgang. 3♦ fortalte om 6+♠ og 4-kort ruter, 11-15 poeng. Nå kunne jeg via 4♦ overføre til 4♥ for så å si 5♣ som er en liten sleminvitt. Hopp direkte til 5♣ ville vært uten ambisjoner. Nå vurderte Ulf fint da han la på med EK i ruter, single ♥ og trumf konge.

 

Selve spillet var raskt etter at vest startet i ruter ble det 13 stikk, men 9 imp mot utgangen som viste seg å være mest vanlig å melde på kortene.

 

Ulf ble verdensmester i 2007 og har vunnet en god andel medaljer i norske mesterskap.Det blir krevende å sikte seg inn på det nivået han er vant til!

Finalen for NM lag arrangeres på Nøtterøy neste helg (2-5 juni). Jeg synes det er et spennende felt av finalister i år og gleder meg til å se fine spill på BBO.

 

Hjemmesiden med resultatservice finner dere HER

 

Arrangøren har også egen Facebookside med mye fin lesning HER

 

Jeg «måtte» selvsagt sette opp mine tips for finalen og de ser dere her.

 

Arrangøren krydrer med limericks, denne har jeg stjålet fra facebooksiden:

 

En Top-spiller, navnet er Gunn

satt still og funderte en stund

"Jeg tror jeg topper

så kongen dropper

og jeg unngår en forsmedelig bunn"

Av og til er det slik at man kan sikre seg hjemgang uansett hvordan kortene til motparten er fordelt.

Fra BBO har jeg hentet dette spillet som hadde en klassisk posisjson som spillefører desverre overså.

 

Som vi ser av meldingene ble det tøff kamp om kontrakt og SYD endte som spillefører i 5♦. Kløver ess i utspill ble trumfet på hånden. Nå fulgte E K i trumf før de fire stikkene i spar fulgte.

 

Posisjonen ser vi til høyre med NORD til å spille.

 

Liten hjerter ble spilt fra nord til liten hos øst, kongen fra syd og esset hos vest. Vest spilte liten hjerter tilbake og da spillefører gikk opp på knekten ble det teppefall med damen hos øst ettersom vest fikk enda et stikk i hjerter med tieren.

 

1 beit var ikke noe særlig bra for spillefører, kunne han gjort noe med det?

 

Spillefører skulle nøyd seg med nieren fra hånden i første hjerterrunde. Nå vinner vest på tieren, damen eller esset. Men må spille ny hjerter som gir spillefører for kongen eller kløver til dobbeltrenons som også gir det 11 stikket.

Amerika er fantastisk. Kong Salomon og Jørgen Hattemaker er en kjent historie som beskriver forskjellen på rik og fattig. Som rik eller med makt er det hevet over enhver tvil at du står sterkere når avgjørelser faller enn den som kan falle under kategorien fattig eller uviktig.

 

Mike Passell klaget på straffen han fikk i saken jeg skrev om i forrige artikkel.

 

Appellkomiteen reduserte straffen til 14 dager og 15 mesterpoeng. De 14 dagene ble lagt til julehøytiden (da var det tilfeldigvis ikke noen bridgeturnering).

 

 

Oh but ain't that America, for you and me

Ain't that America, we're something to see

Ain't that America, home of the free

 

John Mellencamp

 

Mike Passell har siden 70-tallet vært en av de ledende amerikanske bridgeproffene. Foruten å hente med seg massevis av gevinster i USA har han vunnet VM.

 

I en lagkamp under en regional turnering meldte han seg opp i 5♥ og gikk beit etter å ha bommet hvilken vei han skulle finesse etter et nøkkelkort. Passell ble sinna og kastet kortmappen på gulvet, han tok den opp igjen og satte den opp ved siden av beinet sitt.

 

Motspillerne så Passell tuklet med kortmappen, men tenkte ikke noe mer over dette. Men da de gikk igjennom spillene med sine lagkamerter i etterkant var det to forskjellige varianter av dette spillet. To kort var byttet mellom øst og vest slik at heller ikke 4♥ kunne vinnes på grunn av sur sits.

 

Motspillerne ble oppbrakt og varslet ACBL om saken. De mente Passell måtte ha byttet om kortene før mappen ble sendt til det andre bordet. Den har nå gått sin seiersgang i diskusjonsforum. Etter en grundig gjennomgang ble Passell dømt for å ha byttet om kortene i mappen. Jeg er usikker om ACBL bruker juks som benevnelse eller om de bare dømmer han for å ha vært uforsiktig med kortene, men det er vel hevet over enhver tvil at dette ikke var særlig bra for en merritert spiller å gjøre.

 

Straffen ble 1 års utestengelse og 25 % av mesterpoengene fjernet! Det var nok ikke særlig greit for Passell som før straffen var nr 2 på rankingen for antall mesterpoeng i USA.

 

Les mer om saken HER - Les mer om Mike Passell HER

 

Farsund Open ble spilt i helgen og dette spillet har jeg stjålet derfra. Etter at syd åpnet 1♥ ble han spillefører i 4♥.

 

Du starter motspillet med kløver, liten fra blindemann, damen fra makker og liten fra spillefører. Makker spiller ruter 2 i neste stikk som løper til stjeling hos deg. Ny kløver går til makkers ess som returnerer ruter 3 til stjeling hos deg. Hva spiller du i neste stikk?

 

I slike posisjoner må vi stole på at makker gir oss de signaler vi trenger med hvilke kort han spiller i ruter. Lavt kort betyr kløver, høyt kort betyr spar. I dette tilfellet har makker to ganger spilt lav kløver tilbake. Det må bety at han ikke har noe i spar.

 

Vi vet makker bare har en trumf ut av meldingene, men hvorfor ønsker han ny kløver når han ser trumf knekt hos blindemann?

 

Kanskje den eneste trumfen er større enn knekt? Vi sitter selv igjen med kongen single, hvis vi spiller ny kløver og makker trumfet med damen vil kongen vår vokse til stikk. Det som også kan være er at makker har trumf ess. Spiller vi kløver som blir trumfet med esset får vi to stikk i stedet for ett om vi lar motparten spille en runde trumf og begge faller i samme stikk.

 

Som tenkt så gjort, ny kløver og ganske riktig makker stjeler med esset. 3 beit ville vært nok til at du fikk 100 % på spillet. Ingen i Farsund Open klarte det motspillet.

 

Det var ikke enkelt for øst å vri ruter i stikk 2, men resten burde vært gymnastikk om du har ambisjoner om å være i toppen av resultatlistene.

Nå tar vi turen 10 år tilbake til 2006. Det var lagfinale i Kristiansand og Jon Egil Furunes vant en av sine mange NM titler på lag Heimdal.

 

Dette spillet ble referert i Snorre Aalbergs glimrende bulletiner av Christian Vennerød og fikk prisen for beste spill under mesterskapet.

 

Turbo ble spillefører fra SYDS hånd i 4♠ og motspillet startet med ruter ess fulgt av hjerter 10 som løp til kongen hos Turbo.

 

Utfra motspille og meldinger var kunne det se ut som vest hadde minst EK i ruter og da måtte vel øst holde spar konge for sitt løft til 2♦. Skal kontrakten vinnes må trumffargen løses med 1 taper og det var her Turbo hentet frem den spennende intra-finessen. Han fortsatte derfor med liten trumf fra hånden og nøyde seg med blindemanns nier. Øst vant med tieren. Hjerter i retur gikk til håndens ess før ruter til trumf ble fulgt av SPAR DAME. Øst kan velge om han vil dekke eller ikke, uansett faller tieren fra vest og spillefører har begrenset motspillets trumfstikk til ett. Aktuelt la øst liten. Turbo spilte seg så hjem på kløver dame før han trumfet nok en ruter og fridde seg i hjerter fra blindemann. Øst kunne stikke, men nå kom turbo seg inn på hånden med en stjeling i hjerter for å ta ut østs trumf.

 

10 stikk ga 12 imp da samme kontrakt gikk beit i lukket rom.

 

Jon Egil «Turbo» Furunes anno 2006. En av norges mest meritterte spillere de siste 30 årene.

Farsund Open er en av de faste turneringene her på Agder. I år gikk seieren til Helge Stornes og Roy Olsen.

 

19 par var litt mindre enn driftige arrangører håpet på, men det er etravel periode for folk i startgropen for sommeren.

 

Til høyre noen bilder fra turneringen (klukken var fotograf og valgte å ta bilde av alle andre enn de som vant).

 

RESULTAT

 

Lotan Fisher & Ron Schwartz ble denne uken utestengt fra EBL i 5 år. De har også blitt ilagt en livslang skilsmisse som makkerpar.

 

Jeg tenker det er bra det nå foreligger en dom, særlig viktig var det å få denne publisert i forkant av sommerens EM.

 

Ryktebørsen forteller at Fisher for tiden driver en pub, mens Schwartz studerer kjemi.

 

Dommen kan dere lese HER

 

Gabor Winkler er medlem av EBLs disiplinærkomitee som har avsagt dom mot juksemakerne. Gabor er kjendis i Ungarn som en svært anerkjent advokat. Den eneste feilen jeg kan finne i domsavsigelsen er at Gabor blir omtalt som Ms (dame) i stedet for Mr (mann)

Fra en norsk turnering har jeg lånt denne hånden. SYD ble spillefører i 4♣ uten forstyrrelser fra motparten. Scoringsform er parturnering (MP). Ruter 10 i utspill gikk til kongen hos øst, nå overtar du spakene!

 

Vi kan nok konkludere med at vi er inne for en dårlig score hvis det sitter pent fordelt hos motparten. 4♥ har greie muligheter og 5♣ er heller ingen umulighet. Altså må vi håpe det kan være en fordeling som kan utfordre hjemgang i de kontraktene slik at vi kan få poeng på hjemgang i 4♣.

 

Jeg tenker vi starter med å lasjere utspillet, ny ruter kommer fra øst som vi stikker med esset.

Nå tar vi en titt på kløveren. Mange starter med damen fra hånden, men er det nødvendigvis rett?

Damen fra hånden for å fange kongen hos vest vinner hver gang vest har Kx eller kxx og øst 10. Det gir ca 27 % sjanse. Skulle vest være fri i kløver har vi ved å starte med damen fra syd spilt på øst 2 stikk i trumf (i underkant av 5% sjanse).

 

Det vi vet her er jo at det må sitte litt utfordrende da vi ikke er i en god kontrakt, derfor tenker jeg vi skal hente frem en «safe» variant for 4 stikk i trumf, nemlig å spille liten fra nord!

 

Vi må samtidig passe på å godspille hjerterfargen på hånden. Jeg tror riktig spilleføring her er å ta for hjerter ess, så spille ruter til stjeling før vi spiller hjerter til kongen. Går det greit spiller vi ny hjerter og stjeler med nieren hos blindemann.

 

Som vi ser til høyre fra det riktig å tenke alternativt og sikre hjemgang da både 4♥ og 5♣ var tungspillte med den friske fordelingen av kortene hos motparten.

 

I stikk 1 gjøres det ofte feil uten at man bruker nødvendig tid i det avgjørende øyeblikk.

 

På dette spillet fra en norsk turnering var SYD sovende i første stikk. Vest startet motspillet mot 4♥ med en liten kløver, blindemann fulgte med liten, øst trumfet og syd la resignert en liten kløver.

 

Men da var løpet kjørt. Øst fortsatte med ruter, spillefører kunne ikke slippe inn vest for ny stjeling i kløver så han måtte stikke med esset. Men etter å ha tatt ut trumfen hadde han ikke inntak til blindemann for å hente kløver konge med avkast for håndens rutertaper.

 

Dermed ble det en beit da motparten tok sine 2 stikk i ruter da de kom inn på spar ess.

 

Jeg antar du har sett feilen?

 

Syd skulle fulgt med KLØVER ESS i første stikk for å avblokkere. Nå stikker han ruter i stikk 2, men etter å ha tatt ut trumfen kan han nå spille sin lille kløver til finesse med blindemanns knekt. Nå forsvinner ruter på kløver konge og 10 stikk kan noteres for hjemgang.

 

Ganske lett, bare man tar seg nødvendig tid i stikk 1!

 

Kjøttvekta viste mange kilo før juksesaken begynte, det blir spennende å se om den har holdt seg eller om advokaten ikke har en så god sak som han gir uttrykk for.

Fantoni-Nunes var nummer 1 og 2 på verdensrankingen da de ble anklaget for juks. Nå har de fått sitt team av advokater på banen og de sparer ikke på kruttet. For litt siden kunne vi lese et intervju med sjefsadvokaten, nå har han supplert med verdensrekord i leserinnlegg på Bridgewinners. Melodien er uskyld og forhåndsdømmelse, en ganske vanlig kombinasjon i forsvarstaler.

 

Slik jeg forstår er det høring i EBL 1-2 juni, vi får se hva det kommer ut av den.

 

Les innlegget på Bridgewinners HER

 

Den tradisjonsrike Storefjellstreffen var i år fylt opp med damelandslagspillere. 18 par er ikke som i storhetstiden men jeg er helt sikker på at det var en fin turnering som på sikt kan vokse tilbake til gamle høyder.

 

Maja Rom Anjer og Pernille Lindås vant, her er resultatlisten

 

Fleisher slo ut Coren i semifinalen i USA med 12 imps margin etter 120 tøffe spill. Men på dette spillet var det alt annet enn mestertaker over meldingesforløpet til Willenken og Delmonte.

 

1 ♣ var en moderne variant, enten naturlig eller balanasert.

 

Willenken ble presset og valgte ikke helt urimelig å være med til 4♥. Bates var glad for å doble og nå var ØV på tur. Østs uttak i 4NT var vel heller ikke en stor avgjørelse, og nå trodde naturlignok vest makker var fri for hjerter og støttet i åpningsfargen. 4-3 tilpass på 5-trinnet uten honnørpoeng var selvsagt akkurat så dyrt som det høres ut som.

 

12 imp til Coren som lot NS spille 2♠ i lukket rom.

 

Det er jo fint å se at disse gutta også kommer feil ut , det er ikke gull alt som kommer fra USA!

 

Det har kanskje blitt litt mye Amerika de siste dagene, men det er spennende med uttaksturneringen. Cupkampene går over 120 spill, den som ryker ut skal derfor ikke klage på antall muligheter.

 

I natt ble feltet redusert fra 8 til 4 lag og semifinalene starter i kveld norsk tid. NICKELL røyk ut, det samme gjorde publikumsfavoritt ZIA. Blant de gjenværende lagene finner vi en god blanding av «gamle» kjenninger og den nye generasjonen som etter hvert har etablert seg i toppen av Amerikansk bridge.

 

Hvis du trykker HER får du opp kvartfinalene. Ved å trykke på score i en av kampene får du opp resultatene for den kampen. Trykker du så på ett av spillene får du opp kortene, meldingene og spillets gang. Ganske imponerende resultatservice. Alt er dokumentert!

 

Lurer du på hvordan spillerne ser ut kan du trykke HER for massevis av bilder fra turneringen

 

Matthew Granovetter glemte å barbere seg før turneringen (han er forresten en svært dyktig bridgeskribent, han har både artikler og romaner på samvittigheten som kan anbefales

Dette spillet ga god betaling i nattens kvartfinale i USA.

Matthew Granovetter gikk hardt innpå med 4♥ på sin 7-4 fordeling over den sterke kløveråpningen. Nå antar jeg at vests pass viser 0-5 eller straff, dermed blir øst gjenåpning enten en tilleggs hånd eller med kortfarge i hjerter.

 

Vest startet motspillet med spar konge som vant, i neste stikk fulgte hjerter 2. Hva tenker du om den?

 

Her faller avgjørelsen allerede i stikk 2! Skal vi satse på at vest har vridd liten trumf fra Kx(x) eller kan det være øst har singleton konge? Etter spar konge i utspill tyder det vel på KD hos vest, hvis han har trumf konge også begynner det å bli minimum hos øst. Vi ser også at vi ikke klarer å fange Kxx da vi sannsynligvis må trumf kløver hos blindemann.

 

Ting begynner derfor å tale for at vi går opp på esset som beste mulighet for hjemgang. Faller kongen vil vi nå spille kløver. Øst har normalt de uteværende honnørene og vil ikke kunne spillt flere trumfrunder.

 

Som tenkt så gjort, Granovetter gikk opp på esset og fikk kongen i gave fra øst. 590 ga 12 imp da samme kontrakt gikk beit mot lagkameratene.

 

For tidligere skriverier les ARKIV eller HER for april